Výbor atletického oddílu

Antonín Čvančara  - předseda
Jiří Šmíd  - hospodář
Radek Vacín - člen týmu
Michaela Kučerová - vedoucí přípravek a propagace
Michal Trédl - člen výboru
Jitka Stehlíková - člen výboru